Styrelse, Utskott & Poster

SSGI Styrelse HT17/ VT18

Ordförande: Isabelle Sundberg
Vice ordförande: Jenny Nilsson T2
Sekreterare: Jenny Andersson
Kassör: Alexander Plymoth T2
Idrottsförmän: Måns Enroth, Jonatan Nilsson
Sexmästare: Tove Nolstedt T3, Ellen Jönsson T2
Övriga poster HT17 

Ordinarie representant i AF ÖS: Johanna Möller
Suppleant representant i AF ÖS: Simon Roszko
Studiesociala kommittén: 
Ordinarie representant i PNR: 
Suppleant i PNR: Sofia Wallertoft, 
Ordinarie representant i Fysioterapeuternas studentsektion: 
Suppleant i Fysioterapeuternas studentsektion: 
Internationella kommittén: Rafael Zulji, Isadora Lundén
Ordinarie skyddsombud: Josefin Gustavsson
Suppleant skyddsombud: 
Metod- och uppehållsrumsansvariga: Hanna Jensen, Arild Andervad
Kulturutskottet: Emanuel Ladenstein T4, Susanne Jönsson T2
VFU-gruppen: 
PR-utskott: Susanne Jönsson T2
Examinationsgruppen: Lin Pålsson
Corpus Laborans: Johanna Jernäs
Corbalsrepresentant: 
Valberedningen:


Novischeriet VT17

Dux - Jenny Andersson
Salire - Josefin Gustafsson
Certatim - Fabian Ekwall 
Loqui - Klassrepresentanter HT17

T1 - Jesper Börjesson, Emma Nilsson
T2 - Julia Walfridsson, Sanne Welin
T3 - Paulin Althin
T4 - Sandra Andersson, Emy Aronrsson
T5 - Hanna Jenssen
T6 - Johanna Möller, Ingrid Stafring