Styrelse, Utskott & Poster

SSGI Styrelse HT18/ VT19

Ordförande: Leo Haker
Vice ordförande: Rebecka Forsström
Kommunikationsansvarig: Julia Walfridsson
Kassör: Jesper Börjesson
Idrottsförmän: Andreas Eriksson, Maria Råsmar
Sexmästare: Hugo Fristedt, Julia Nilsson
Övriga poster HT18

Ordinarie representant i AF ÖS: 
Suppleant representant i AF ÖS: 
Studiesociala kommittén: 
Ordinarie representant i PNR: 
Suppleant i PNR: 
Ordinarie representant i Fysioterapeuternas studentsektion: 
Suppleant i Fysioterapeuternas studentsektion: 
Internationella kommittén: 
Ordinarie skyddsombud: 
Suppleant skyddsombud: 
Metod- och uppehållsrumsansvariga: 
Kulturutskottet: 
VFU-gruppen: 
Examinationsgruppen:
Corpus Laborans: 
Corbalsrepresentant: 
Valberedningen:


Klassrepresentanter HT18

T1 - 
T2 -
T3 -
T4 - 
T5 -
T6 -