Länkar

Sjukgymnastutbildningen - www.med.lu.se/hvs/sjukgymnastik/utbildning 

Schema - www.med.lu.se/sjukgymnastutbildning/

Luvit - www.luvit.ced.lu.se/LuvitPortal/

STIL - webmail.student.lu.se/


Andra användbara länkar
FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling
www.fyss.se

Fysioterapeuterna  - www.fysioterapeuterna.se/

MF, Medicinska Föreningen - www.mfskane.se

VÅVS, Vårdvetenskapliga studentföreningen 
- www.vavslund.se

För dig som gillar att träna